Longines G7

  • SK-TS05
  • Chanel

1. Ngân hàng BIDV Tây Hồ, Hà Nội

Ngân hàng BIDV Tây Hồ, Hà Nội

Chủ tài khoản: Tạ Văn Vĩnh

Số tài khoản: 21210000036319

2. Ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội

Chủ tài khoản: Tạ Văn Vĩnh

Số tài khoản: 0971000023106

3. Ngân hàng ACB

Ngân hàng ACB Giảng Võ

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giáo dục Sao Khuê

Số tài khoản: 112368686868

- Swiss made

- Automatic 

- Case: 38 mm

- Sapphire

- 5 ATM

-  International Warranty

- Call: 0982.350.801

 

Đặt hàng