DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

10:35 - 30/07/2019

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN ĐỀ TÀI

1

CHU THỊ HỒNG HẢI

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH DỰA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) – THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

2

ĐINH THỊ THÚY PHƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC XANH (GDP XANH) Ở VIỆT NAM

3

ĐỖ THỊ NGỌC ANH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG Ở CÁC NHTM VIỆT NAM

4

ĐỖ TRỌNG HIẾU

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM

5

HÀ THỊ VIỆT CHÂU

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SỮA Ở VIỆT NAM

6

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN HUẾ, ĐÀ NẴNG

7

LÊ THU GIANG

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÉC TƠ DẠNG

CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CƠ CHẾ TRUYỀN

DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN  TỆ TẠI  VIỆT NAM

8

LÊ THÙY HƯƠNG

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM AN TOÀN CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ - LẤY VÍ DỤ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

9

LÊ VĂN SƠN

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

10

LƯƠNG THỊ THU HẰNG

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA TÀI KHOẢN VỐN TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

11

PHẠM THỊ MINH HỒNG

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾ TOÁN SUY GIẢM GIÁ TRỊ TẢI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI VIỆT NAM

12

NGÔ NGỌC KHÁNH

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NGÀNH KHAI THÁC DẦU KHÍ VIỆT NAM

13

NGUYỄN DOÃN HOÀN

THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ LÀM THUÊ TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TRÊN ĐỊA  BÀN  NỘI THÀNH  HÀ  NỘI

14

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NINH BÌNH

15

NGUYỄN THÀNH TRUNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO GIAN LẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

16

NGUYỄN THỊ HẠNH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG KHU VỰC NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

17

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGÀNH DỊCH VỤ

18

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ÁP DỤNG THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT RAU Ở VIỆT NAM

19

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP CỦA DU LỊCH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

20

NGUYỄN THỊ THANH DIỆP

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NSĐP VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

21

NGUYỄN THỊ THANH MAI

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

22

NGUYỄN THỊ THANH

HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

23

PHẠM HOÀI NAM

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN TẠI VIỆT NAM

24

PHẠM LỆ MỸ

PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN VỊ

25

PHAN THỊ THU HIỀN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

26

PHAN THỊ THU HƯƠNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TÀI KHOẢN VỆ TINH DU LỊCH Ở CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ

(MINH HỌA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)

27

PHAN VĂN HÙNG

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG Ở VIỆT NAM

28

TẠ THU TRANG

KIỂM TOÁN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

29

TRẦN QUANG HUY

MỐI LIÊN HỆ GIỮA QUÁ TRÌNH HỌC HỎI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

30

TRỊNH HOÀI SƠN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM

 

DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VN
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG